آناهید،الهه آب ها
 
 

دیروز روز مبعث حضرت محمد(ص)، سالروز وفات دکتر شریعتی،بزرگ مرد تاریخ هم بود.

یادش گرامی

کسی که اسلام رو به من فهماند

نه اسلامی که از پدر به فرزند برسه،اسلامی که با شناخت باشه با آگاهی، نه از سر ترس!

عاشق تفکراتشم...

***************************************************************

 

وقتی زور ، جامه ی تقوی می پوشد ، بزرگترین فاجعه در تاریخ پدید می آید!

 

سياست در برابر صداقت ديگران خيانت و صداقت در برابر سياست ديگران حماقت است.

 

من از نالیدن بیزارم.
سنگین ترین دردها و خشن ترین ضربه های آفرینش،
تنها می توانند مرا به سکوت وادارند.
نالیدن، زاریدن، گله کردن، شکایت، بد است...

 

 

 

 

 


ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 31 خرداد 1391برچسب:, :: 1:32 :: توسط : آناهید

زن زیبایی به عقد مرد زاهد و مومنی در آمد. مرد بسیار قانع بود و زن تحمل این همه ساده زیستی را نداشت. روزی تاب و توان زن به سر رسید و با عصبانیت رو به مرد گفت: حالا که به خواسته های من توجه نمی کنی، خود به کوچه و برزن می روم تا همگان بدانند که تو چه زنی داری و چگونه به او بی توجهی می کنی، من زر و زیور می خواهم! مرد در خانه را باز کرد و روبه زن می گوید: برو هر جا دلت می خواهد! زن با نا باوری از خانه خارج شد، زیبا و زیبنده! غروب به خانه امد،مرد خندان گفت: خوب! شهر چه طور بود؟ رفتی؟ گشتی؟ چه سود که هیچ مردی تو را نگاه نکرد . زن متعجب گفت: تو از کجا می دانی؟ مرد جواب داد: و نیز می دانم در کوچه پسرکی چادرت را کشید! زن باز هم متعجب گفت : مگر مرا تعقیب کرده بودی؟ مرد به چشمان زن نگاه کرد و گفت: تمام عمر سعی بر این داشتم تا به ناموس مردم نگاه نیاندازم، مگر یکبار که در کودکی چادر زنی را کشیدم!

 

 


ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 30 خرداد 1391برچسب:, :: 22:51 :: توسط : آناهید

در انگلستان قرون وسطا و در قرن یازدهم میلادی،در شهر کاونتری،لئوفریک،ارل مرسیا،دوک کاونتری مالیات سنگینی را برای مردم تعیین کرده بود.

همسر دوک کاونتری انگلیس(لیدی گودیوا) زنی از طبقات  ممتاز جامعه و در عین حال بسیار محجوب بود.

گودیوا وقتی ظلم شوهرش و مالیات سنگینی که باعث بدبختی مردم شده بود را مشاهده کرد به شوهرش اصرار کرد تا مالیات را کم کند.

ولی شوهرش که دخالت زن را در امور حکومتی خود بر نمی تافت  از این کار سرباز می زد. سرانجام دوک کاونتری به شرطی قبول کرد که مالیات ها را کاهش دهد که گودیوا برهنه دور تا دور شهر را بگردد،او تصور میکرد که همسرش با شنیدن این شرط برای همیشه عطای مداخله در امور سیاست و مملکت داری را به لقای آن ببخشد.او هرگز تصورش را هم نمیکرد که همسرش شرط را بپذیرد.

خبرش در شهر پیچید، در روز موعود گودیوا سوار بر اسب در حالی که همه پوشش بدنش فقط موهای ریخته شده روی شانه هایش بود در شهر چرخید.

جالب اینجاست که مردم شهر به احترام این زن مهربان آن روز، هیچکدام از خانه بیرون نیامدند و تمام درها و پنجره ها را هم بستند.(دلم خنک شد)

.

لیدی گودیوا تمام شهر ی را که در آن پرنده پر نمیزد پیمود و برای دوک کاونتری چاره ای جز برداشتن بار مالیات های گزاف از دوش مردم , باقی نماند. در تاریخ انگلیس و کاونتری بانو گودیوا به عنوان یک زن نجیب و شریف جایگاه بالایی دارد و مجسمه اش در کاونتری ساخته شده است....

 

 


ارسال شده در تاریخ : شنبه 27 خرداد 1391برچسب:, :: 20:31 :: توسط : آناهید

دلم برای کسی تنگ است که...

که بغض نبودنش در من دنیایم را زیر و رو میکند

دلم برای کسی تنگ است که من نبودنش را خواستم

دلم تنگ است

دلم تنگ است

دلم تنگ است

از نبودنش میترسم

نبودنی که من خواستمش

دلـــــــــــــــــــــــــــــــم تنگ است

 

 

 


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 22 خرداد 1391برچسب:, :: 1:4 :: توسط : آناهید

خدایا کفر نمیگویم

پریشانم

چه میخواهی تو از جانم

مرا بی آنکه خود خواهم,اسیر زندگی کردی

خداوندا

اگر روزی ز عرش خود به زیر آیی لباس فقر پوشی

غرورت را برای تکه نانی به زیر پای نامردان بیاندازی

وشب آهسته و خسته تهی دست و زبان بسته بسوی خانه باز آیی

زمین و آسمان را کفر میگویی نمیگویی؟!

خداوندا!

اگر در روز گرماخیز تابستان,بر سایه ی دیوار بنشینی و لب بر کاسه ی مسی قیر اندو بگذاری

وقدری آن طرف تر عمارت های مرمرین بینی

و اعصابت برای سکه ای این سو آن سو در روان باشد

زمین و آسمان را کفر میگویی نمیگویی؟!

خداوندا!

اگر روزی بشر گردی

ز حال بندگانت با خبر گردی

پشیمان میشوی از این خلقت،این بودن،این بدعت

خداوندا تو مسئولی

خداوندا تو میدانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است

چه رنجی میکشد آن کس که انسان است واز احساس سرشار!

"دکترعلی شریعتی"

 


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 21 خرداد 1391برچسب:, :: 23:57 :: توسط : آناهید

او بايد بداند که همه ي مردم عادل و همه ي آن ها صادق نيستند . اما به فرزندم بياموزيد که به ازاي هر شياد ، انسان هاي صديق هم وجود دارند . به او بگوييد که به ازاي هر سياست مدار خودخواه ، رهبر با همتي هم وجود دارد، به او بيموزيد که در ازاي هر دشمن دوستي هم است . مي دانم که وقت مي گيرد ؛ اما به او بياموزيد که اگر با کار و زحمت خويش يک دلار کاسبي کند ، بهتر از آن است که جايي روي زمين پنج دلار پيدا کند . به او بياموزيد که از باختن پند گيرد و از پيروز شدن لذت ببرد . او را از غبطه خوردن بر حذر داريد . به او نقش و تاثير مهم خنديدن را ياداور شويد . اگر مي توانيد به او نقش مهم کتاب را در زندگي آموزش دهيد . به او بگوييد تعمق کند ، به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان ، به گل هاي درون باغچه ، به زنبور هايي که در هوا پرواز مي کنند ، دقيق شود . به فرزندم بياموزيد که در مدرسه بهتر است مردود شود اما با تقلب به قبولي نرسد . به او فرا دهید که با ملايم ها ملايم و با گردن کشان گردن کش باشد . به عقايدش ايمان داشته باشد حتي اگر همه خلاف او حرف بزنند . به او ياد دهيد که همه ي حرف ها را بشنود و سپس سخن درست را انتخاب نمايد . ارزش هاي زندگي را به فرزندم آموزش دهيد . به او ياد دهيد که در اوج اندوه تبسم را با خود به همراه داشته باشد . به او بگوييد که در اشک ريختن خجالتي وجود ندارد . به او بياموزيد که براي عقل و شعورش مي تواند قيمت بگذارد اما براي دل قيمت گذاري بي معنا است . به او بگوييد که تسليم هياهو نشود و اگر خود را بر حق مي داند ، پاي سخنش بايستد و با تمام قوا بجنگد . در کار تدريس به فرزندم ، ملايمت به خرج دهيد اما از او يک نازک نارنجي و نازپرورده نسازيد . بگذاريد او شجاع باشد . به او بياموزيد که به مردم اعتقاد داشته باشد . توقع زيادي است ؛ اما ببينيد چه کار مي تواتنيد بکنيد .

 


ارسال شده در تاریخ : شنبه 20 خرداد 1391برچسب:, :: 22:17 :: توسط : آناهید

 زلال ڪہ بـاشـے...

سنـگـہـاے ڪـفــــ رودخـانـہ ات را میـبیـننـد!

و بــر میـدارنــد...!

و نشـانـہ میـرونـد درستـــــ بہ ســوے خـودتـــــ...!

ایـ
טּ استــــ رســم دنیــاے مــا...!!!

 ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 15 خرداد 1391برچسب:, :: 23:18 :: توسط : آناهید

باورم نمیشه...!!

فقط همین

 

 


ارسال شده در تاریخ : یک شنبه 14 خرداد 1391برچسب:, :: 16:6 :: توسط : آناهید

میروم...

میروم تا شاید سرنوشتی رغم بخورد که غمی در آن نباشد...

میرم تا شاید درخت آرزوهایم جانی بگیرد...

میروم تا شاید دردی  را تسکین دهم...

میروم تا شاید با رفتنم دلی را شاد کنم...

میروم تا رسیدنم دردی را تسکین دهد...

میروم تا رسیدنم دلی را شاد کند...

...

صحبت فاصله نیست

صحبت درد این فاصله هاست...

درد بی تو سر کردن

بی تو به سر شدن...

...

میروم و میرم و میروم

میرسم و میرسم و میرسم

مقصدم نامعلوم

نه معلوم!!!

 

 

دل تو جانان من...

 

 

 


 

 


ارسال شده در تاریخ : جمعه 12 خرداد 1391برچسب:, :: 14:40 :: توسط : آناهید

 

گاهی آنقدر دلم از زندگی سیر می شود

 

که می خواهم تا سقف آسمان پرواز کنم

 

رویش دراز بکشم آرام و آسوده

مثل ماهی حوضمان که چند روزی روی آب است...!

 


ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 8 خرداد 1391برچسب:, :: 13:18 :: توسط : آناهید

حوصله ندارم اما همه ی قصه رو میگم

همه قصه رو حتی اونجایی که دوست ندارم...

بذار صحبت کنیم اینبار جای اینکه بنویسیم راجع به دوجین سوال و یه سری عقده بدخیم

میدونم که دیگه مردم ،مرگمم موقتی نیست

این جواز دفن و کفنه یه صدای لعنتی نیست

توی این بهبه شک وسط این همه بحران خودمو گوشه اسفالت جا گذاشتم تو اتوبان

ژست بی خوابی و منگی واسه من نگیر دوباره

کسی که جلوت نشسته عصبی و لت و پاره...

×××××××××××××××××××××××

میگذره این روزا از ما ،ما هم از گلایه هامون

عادی میشن این حوادث اگه سخت ان اگه اسون

توی پاییز مجاور وسطای ماه آذر

شد قارارمون که با هم بزنیم به سیم اخر...

 

 

 


ارسال شده در تاریخ : چهار شنبه 3 خرداد 1391برچسب:, :: 22:42 :: توسط : آناهید


روزگارا که چنین سخت به من میگیری

با خبر باش که پژمردن من آسان نیست

گرچه دلگیرتر از دیروزم

گرچه فردای غم انگیز مرا میخواند

لیک باور دارم دلخوشی هایم کم نیست

زندگی باید کرد...ارسال شده در تاریخ : دو شنبه 1 خرداد 1391برچسب:, :: 19:5 :: توسط : آناهید

درباره وبلاگ
به تماشا سوگند و به آغاز کلام
موضوعات
آخرین مطالب
نويسندگان
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان آناهید،الهه آب ها و آدرس anahid.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 17
بازدید دیروز : 20
بازدید هفته : 236
بازدید ماه : 2854
بازدید کل : 42212
تعداد مطالب : 132
تعداد نظرات : 174
تعداد آنلاین : 1

كد آهنگ